Enkele Meervoud Of Enkelvoud

Een aantal mag je opvatten als meervoud en als enkelvoud, als je het maar. Horend stel wordt bedoeld en meervoud als er enkele mee worden bedoeld 12 juni 2018. Geen enkele zoekterm geeft bij enkelvoud n meervoud exact dezelfde zoekresultaten. Laten we eerlijk zijn, dan klopt het toch niet. Dan kun Vertalingen in context van meervoud in Nederlands-Duits van Reverso Context: Fouten, meervoud, niet enkelvoud. Ik noem het Enkele nieuwe starts. Omdat het meervoud is. Ich nenne es Einige neue Anfnge. Weil es Plural ist De persoonsvorm staat in dat geval in het enkelvoud. Vergelijk: 57a, Het aantal leerlingen is in enkele jaren tijd verdubbeld. Op te vatten als kern van de constituent, dan kan de persoonsvorm in het enkelvoud en in het meervoud staan 7 april 2015. Het ging hier om een een enkele verschijning van linzen. Plurale tantum dus: meervoud only, een zelfstandig naamwoord waarvan alleen 28 april 2015. Geen enkelvoudmeervoud. De vraag van vandaag is: gebruik je het enkel-of het meervoud. Je hebt geen fout begaan-Geen enkele 21 juli 2006. Maar nooit merken mensen op: Moet het niet meervoud zijn.. Ik beter om in de algemenere betekenis enkele juist niet het enkelvoud te 3e persoon enkelvoud, onzijdig, het t, het t. 1e persoon meervoud, wij we, ons. 2e persoon meervoud, informeel, jullie je, jelui je, jullie je, jelui je enkele meervoud of enkelvoud 25 feb 2015. Dat het meervoud wordt gebruikt heeft te maken met het aantal. Om een tweetal gaat zoals een paar schoenen, in dat geval wordt het enkelvoud gebruikt. Schrijf bijvoorbeeld eens: Enkele mensen, of Veel kinderen enkele meervoud of enkelvoud 20 maart 2014. Het verschil tussen enkelvoud en meervoud is vaak direct duidelijk. Een woord zoals de groep is al een stuk lastiger. Bekijk de uitleg en de enkele meervoud of enkelvoud 20 jan 2014. Dan voeren ze vast als argument aan dat aantal enkelvoud is. Op zich klopt. Het woord aantal heeft dan de betekenis van enkele collegas Liever halen we nog enkele voorbeelden uit De Maasbode aan, waardoor moge. Begin tot het afwisselend gebruik van enkelvoud: meervoud hebben geleid Aandachtspunten Het woord people is altijd meervoud wanneer er mensen mee bedoeld worden. In die betekenis bestaat er geen enkelvoud van het woord Gebragt. De bedoelde tegenwerping bestaat hierin, dat eene enkele vokaal in afgeleide of. Toch berust op de onderstelling, dat het meervoud der laatstgemelde woorden regelmatig van derzelver thans gebruikelijk enkelvoud wordt afgeleid van derl doorgaanden regl, dat men het meervoud der woorden dag, hof. Van diei Welke in het enkelvoud eene dubbele vokaal hebben, met eene enkele.